PRETRAGA JAVNIH NABAVKI
Broj postupaka po nivou rizika
 
Nabavka uniformi za uposlenike Policijske akademije po LOT-ovima (405-1-1-142-3-70/23)
Otvoreni postupak
Nabavka kompjuterske i elektronske opreme (3-1-1-30-3-33/23)
Otvoreni postupak
Nabavka računarske opreme (668-1-1-51-3-68/23)
Otvoreni postupak
Putničko motorno vozilo (121-1-1-116-3-58/23)
Otvoreni postupak
Nabavka usluga najma terenskih vozila za potrebe ZEDP"Elektro-Bijeljina"a.d. (1245-1-2-199-3-172/23)
Otvoreni postupak
Javna nabavka usluga održavanje sajta ski centra Jahorina i ski centra Igrišta (396-7-2-153-3-234/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka informatičke opreme po LOT-ovima (405-1-1-141-3-69/23)
Otvoreni postupak
Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala na području Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika (1157-1-2-445-3-756/23)
Otvoreni postupak
Izgradnja sportskog centra Abatnica (637-1-3-153-3-119/23)
Otvoreni postupak
Nabavka novogodišnjeg nakita (1379-7-1-102-3-112/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka municije (916-7-1-63-3-68/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka putničkog vozila (215-1-1-177-3-189/23)
Otvoreni postupak
Ugovor o nabavci teretnih drumskih vozila (kamionet) (1373-1-1-321-3-279/23)
Otvoreni postupak
Nabavka mobilnih telefona (405-7-1-153-3-73/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka putničkog motornog vozila (1067-1-1-262-3-101/23)
Otvoreni postupak
Nabavka novog Data centra (serveri i storage-i) (1253-1-1-32-3-40/23)
Otvoreni postupak
Izrada horizontalne signalizacije na području grada Doboja u 2024. (103-1-3-93-3-114/23)
Otvoreni postupak
Nabavka putničko-teretnog vozila PICK UP (256-7-1-50-3-58/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka službenih motornih vozila za potrebe FMUP-a po LOT-ovima (405-1-1-140-3-71/23)
Otvoreni postupak
Nabavka računarske opreme (585-1-1-110-3-174/23)
Otvoreni postupak
Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Sveučilišta u Mostaru (1197-1-1-146-3-128/23)
Otvoreni postupak
Nabavka usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za ishodovanje Ekološke dozvole za izgradnju TE Gacko 2 (33601-1-2-10-3-3/23)
Otvoreni postupak
Nabavka usluga izrade Mape puta razvoja i strategije poizvodnje i upotrebe vodonika, za potrebe MH „ERS“-a M.P. a.d. Trebinje (385-1-2-103-3-125/23)
Otvoreni postupak
Nabavka putničkog motornog vozila Općina Fojnica (546-1-1-40-3-26/23)
Otvoreni postupak
Nabavka namještaja (916-1-1-59-3-59/23)
Otvoreni postupak
T 94/23/P Nabavka opreme za radnike službe obezbjeđenja i PPZ (1276-1-1-420-3-555/23)
Otvoreni postupak
Javna nabavka radova izgradnja ski staza (396-1-3-99-3-173/23)
Otvoreni postupak
111/23 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođač Grundfos (247-1-1-120-3-291/23)
Otvoreni postupak
Nabavka softvera digitalne arhive, digitalizacije arhivske građe i sistema upravljanja dokumentima (935-1-1-285-3-268/22)
Otvoreni postupak
Ukrašavanje grada za Novu godinu (320-7-2-471-3-668/23)
Konkurentski zahtjev
Broj redova
1 / 880
1 - 30od26381
Podaci se ažuriraju dnevno i prikazuju pokazatelj rizičnosti javne nabavke s datumom unosa podataka.
Grešku možete prijaviti
 
ovdje.