AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE: ''Dodatne poslove'' koje institucije daju firmama provjeravaće tužioci

Piše: Svjetlana Šurlan / Capital.ba

 

Agencija za javne nabavke BiH obavijestila je institucije, ustanove i javna preduzeća, kao i privatne firme, da je uočila da se prave namjerne greške u tenderima kako bi se naknadno ugovarali dodatni radovi. Agencija je najavila da će, osim pokretanja prekršajnih postupka, informacije o navedenom ponašanju dostavljati nadležnim tužilaštvima na postupanje.

 

Iz Agencije su naveli da su, u posljednje vrijeme kroz proces praćenja postupaka javnih nabavki, uočili lošu praksu.

„Pojedini ugovorni organi pri provođenju osnovnih postupaka (otvorenih, ograničenih i konkurentskih zahtjeva za dostavu ponuda) a kada su predmet nabavke radovi, prave namjerne i svjesne greške u projektnoj dokumentaciji/tehničkoj specifikaciji koje se onda naknadno “popravljaju” odnosno “plaćaju” provođenjem pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja za dodatne ili nepredviđene radove“, istakli su iz Agencije.

Dodali su da je pregovarački postupak bez objave obavještenja najmanje transparentan postupak i treba ga koristiti izuzetno, samo u situacijama predviđenim Zakonom o javnim nabavkama, vodeći pri tome računa o utvrđenim posebnim uslovima za primjenu tog postupka.

„Dakle, potreba za dodatnim ili nepredviđenim radovima putem pregovaračkog postupka nikako ne bi smjela biti posljedica propusta ugovornog organa pri provođenju osnovnog postupka“, navode iz Agencije.

Takvim postupanjem, dodaju, krše se osnovni principi iz Zakona o javnim nabavkama i u neravnopravan položaj se dovode svi oni učesnici postupka koji je prethodio osnovnom postupku.

„Na odgovarajući način se privileguje, odnosno favorizuje, te na koncu i finansijski nagrađuje ponuđač koji je izabran kao najpovoljniji u postupku koji je prethodio zaključenju osnovnog ugovora, s obzirom na seriju dodatnih ili nepredviđenih radova koja uslijedi nakon toga“, pojašnjavaju iz Agenciji.

Podsjećaju da je sistem javnih nabavki u BiH visoko decentralizovan, te da ugovorni organi snose punu odgovornost za provedene postupke.

„Ovakvi i slični slučajevi koji se konstatuju ili su već konstatovani u procesima praćenja, osim posljedično mogućeg pokretanja prekršajnog postupka, će se dostavljati u vidu informacije i nadležnim tužilaštvima na eventualno postupanje“, poručili su iz Agencije.

Podsjećamo, portal CAPITAL je u više navrata pisao kako institucije, ustanove ili javna preduzeća ugovaraju dodatne radove ili usluge.

To je bio slučaj i sa gradnjom i opremanjem kardiohirurgije, o čemu smo pisali u tekstovima „Zašto Vlada daje pet miliona KM za Kliniku koju grade privatnici?“ i „Đajić daje još 150.000 KM za Kardiohirurgiju“.

Pregovarački postupci bili su i u MUP-u – „Lukač požurio da potroši milione Zalužanima“, kao i u pravosuđu – „Zgrada Ustavnog suda RS poskupjela za milion KM“.

 

(pratimotendere.ba)

0