KARTELIZACIJA JAVNIH NABAVKI: OC Jahorina godinama nekažnjeno krši Zakon o javnim nabavkama

Piše: Azra Omerović 

 

Olimpijski centar Jahorina raspolaže sa više stotina miliona maraka koje svake godine troši kroz javne nabavke. Bez obzira na to ne poštuju u potpunosti Zakon o javnim nabavkama, a stručnjaci upozoravaju da postoji i mogućnost od kartelizacije nabavki gdje su tenderi unaprijed pripremljeni za odabrane firme. Kolike su nepravilnosti prilikom dodjeljivanja tendera najbolje pokazuje činjenica da se i SIPA uključila u provjeravanje navoda o sumnjivim nabavkama.

 

Budžet za javne nabavke Olimpijskog Centra Jahorina ogroman je i varira između 275 miliona za 2021. godinu do 290 miliona KM za 2022. godinu, od čega je većina potrošena na nabavke radova. Budžet je višemilionski i za ovu godinu. Privremeni plan nabavki u 2023. godinu je na Portalu objavljen relativno kasno i to za period od 17.04. do 31.05. dok je u prethodnom periodu, koji nije bio pokriven obavljenim planom, pokrenuto 32 postupaka javnih nabavki za koje je propisana obaveza objave obavještenja o nabavci što je mimo Zakona o javnim nabavkama. 

Analiza nabavki Olimpijskog centra Jahorina koju je uradio portal PratimoTendere pokazuje da ovaj ugovorni organ nema praksu objavljivanja informacija o ugovorima koje zaključuje. Tako je što se tiče objave osnovnih elemenata ugovora, do 01.05.2023. godine, na Portalu javni nabavki OC Jahorina objavila tek podatke za 4 ugovora. 

Iz Olimpijskog centra Jahorina nisu odgovorili na upit portala PratimoTendere zašto ne objavljuje ove podatke na portalu javnih nabavki.

 

Kontinuirano kršenje Zakona o javnim nabavkama

Podsjećanja radi, ZJN propisuje da ugovorni organ najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno nastale izmjene, objavljuje osnovne elemente ugovora za sve postupke javne nabavke, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora na portalu javnih nabavki, uz obavezan set podataka koji se moraju unijeti. Paralelno s tim, od 01.01.2023. do dana završetka analize objavljena su 43 obavještenja o dodjeli ugovora, na osnovu čega se zaključuje da za veliki broj od tih ugovora još uvijek nisu uneseni podaci na Portal javnih nabavki.

“Iz spomenutih obavještenja o dodjeli ugovora mogu se izvući zaključci o stanju konkurencije u postupcima javnih nabavki ovog ugovornog organa. Podaci ukazuju na izraziti stepen kartelizacije tržišta javnih nabavki, što je  alarmantna pojava u cijeloj BiH, zadnjih godina, i zahtjeva adekvatnu reakciju nadležnih organa”, navedeno je u Analizi.

Simptomatična je i činjenica da od 43 objavljena obavještenja o dodjeli ugovora, u 24 postupka primljena je samo jedna ponuda, u 11 postupaka su primljene 2 ponude od kojih je u većini slučajeva samo jedna bila prihvatljiva, a u samo 8 slučajeva primljeno je 3 i više ponuda.

“Ponuđač koji je dobio najveći broj ugovora kod ovog ugovornog organa je Stam Petrović d.o.o. Kao kriterij za dodjelu ugovora preovladava najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, ali se mogu pronaći slučajevi ekonomski najpovoljnije ponude, u kojoj je odnos potkriterija cijena i roka isporuke 60%/40% pa čak i 50%/50%“, pokazala je Analiza portala PratimoTendere.

Prema podacima sa Portala javnih nabavki BiH od polovine 2017. godine do danas ova firma dobila je tendere vrijedne 38 miliona maraka. Većinu tih poslova dobili su od OC Jahorina.

Za prva tri mjeseca ove godine Stam Petrović potpisao je ugovore vrijedne 23 miliona maraka sa OC Jahorina. Olimpijski centar Jahorina nedavno je dodijelio ugovor za radove vodosnabdijevanja akumulacije skijaškog centra „Igrišta“ za čiju će realizaciju izdvojiti gotovo 6 miliona maraka. Ugovor je dodijeljen grupi ponuđača koja se sastoji od preduzeća Prijedorputevi, Grijanje invest sa Pala, Hidro montaža iz Beograda, Inter clima iz Sarajeva, Prointer iz Banjaluke, Stam Petrović iz Istočnog Starog Grada, Institut Unis sa Pala i Technoalpin iz  Italije.

 

Podsjetimo portal Capital ranije je pisao da je OC „Jahorina“ za „Igrišta“ naručio najskuplju žičaru u regionu za koju će potrošiti gotovo 25 miliona maraka.

 

SIPA PROVJERAVA TENDERE OC JAHORINA?

Olimpijski centar Jahorina 3. marta ove godine donio je odluku da raskine sve okvirne sporazume sa firmom „Nedomex Logistika“ d.o.o. Pale, koji se odnose na nabavku prehrambenih proizvoda, pića, cigareta, sredstava za higijenu i ostalih roba za potrebe OC. Odluku o raskidu sedam Okvirnih sporazuma sa firmom „Nedomex Logistika“ 6. marta potpisao je direktor OC „Jahorina“ Dejan Ljevnaić.

Kako je objavio Magazin Žurnal Ljevnaić nikada ne bi donio odluku o raskidu sporazuma o nabavci sa „Nedomex Logistikom“ da mu na vrata nije pokucala SIPA-a, koja je prije par mjeseci iz OC Jahorina izuzela dokumentaciju koja se odnosi na sasvim drugu nabavku. Isti izvor navodi da je potom Ljevnaić, zajedno sa predsjednikom Nadzornog odbora OC Jahorina Nedeljkom Elekom, krenuo u akciju „čišćenja“ tendere koji mogu biti sumnjivi i sporni istražiocima.

Kako je naveo Žurnal radi se o firmi iza koje suštinski stoji Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora OC Jahorina, iako je kao formalni vlasnik te firme navedena Jovana Vukadin. Zanimljivo je da je OC Jahorina tokom 2022. godine nabavljao razne vrste roba od firme „Nedomex“ d.o.o. Pale, čak i u vrijeme nakon što je kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu rješenjem od 25.8.2022. godine otvoren stečajni postupak nad imovinom tog preduzeća.

Brojni su drugi primjeri sumnjivih tendera Olimpijskog centra Jahorina ali i kršenja Zakona o javnim nabavkama bez obzira na to  nije bilo ozbiljnije reakcije nadležnih institucija. Od 53 praćena postupka na portalu PratimoTendere u periodu 2020. do danas po nivou rizika 27 postupaka dobilo je žutu zastavicu, a 26 crvenu.

 

 

(pratimotendere.ba)