VLADA HNK: Klima uređaji u tenderu za računarsku opremu

 

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala je tender vrijedan 340.000 KM bez PDV-a za nabavku računarske opreme. Iako se tenderom kupuje tačno 99 različitih vrsta robe, te iako su u isti tender stavljeni i klima uređaji, navigacija, fotoaparati… nabavka nije podijeljena na lotove. Potencijalni ponuđači tender ocjenjuju „smiješnim i žalosnim“

 

Piše: Dino Cviko

 

Kada je tender vrijedan 340.000 KM bez PDV-a, te kada tim istim tenderom nabavljate čak 99 različitih vrsta robe, očekivano je i logično da takav tender bude podijeljen na više lotova. Međutim, ako pitate Vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona, bez podjele na lotove „postižu se najbolji rezultati“.

O čemu je konkretno riječ? Početkom jula Vlada HNK raspisala je tender za nabavku računala i računalne opreme. Procijenjena vrijednost, ponovimo, 340.000 KM bez PDV-a.

Uvid u tendersku dokumentaciju otkriva da se kupuje tačno 99 različitih vrsta robe, bez podjele na lotove – od računara, laptopa, preko monitora i projektora, pa sve do rutera, skenera… 

I to bi se možda moglo i opravdati da se istim tenderom ne traže stvari koje, objektivno, ne spadaju pod računarsku opremu. Tako se traže i, na primjer, četiri fotoaparata, navigacija, te čak i 70 komada klima uređaja!

Sve to su, očekivano, primijetili i potencijalni ponuđači, a predstavnici jedne firme su javno, na Portalu javnih nabavki, tendersku dokumentaciju ocijenili „smiješnom i žalosnom“.

FOTO: ZAHTJEV POTENCIJALNOG PONUĐAČA PREMA VLADI HNK

 

„Još ste samo trebali napisati i ime firme koju želite da uradi ovaj posao“, istaknuto je u njihovom zahtjevu za izmjenom tenderske dokumentacije, dodajući kako bi se podjelom postupka na lotove povećala konkurentnost.

Međutim, iz Vlade HNK nisu prihvatili niti jedan zahtjev, tvrdeći da je sve pripremljeno u skladu sa zakonom, da se najbolji rezultati, vrijednost za novac, postižu kroz jedinstveni postupak javne nabavke, te da nema potrebe mijenjati tendersku dokumentaciju jer na tržištu ima dovoljno zainteresiranih subjekata koji mogu sudjelovati u postupku predmetne javne nabavke.

Postoji još nekoliko spornih stavki u tenderskoj dokumentaciji. Prije svega, sva tražena roba opisana je veoma detaljno, što budi sumnju na nezakonito tzv. crtanje riječima.

FOTO: IZVOD IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

 

Dalje, kao da tržište nije dovoljno ograničeno time što tender nije podijeljen na lotove, iz Vlade HNK traže od ponuđača da su uspješno realizirali minimalno jedan ugovor tokom protekle tri godine u vrijednosti od čak 340.000 KM bez PDV-a!

Na sve to, kriterij za dodjelu ugovora nije najniža cijena, nego ekonomski najpovoljnija ponuda, a podkriterij za ocjenu ponuda se u značajnoj mjeri odnosi na nefinansijske aspekte – rok plaćanja 10%.

Portal PratimoTendere ovu nabavku je označio rizičnom i dodijelio joj žutu zastavicu.

 

(pratimotendere.ba)

 

0