PRETRAGA UGOVORNIH ORGANA
Administrativni nivo
Grad
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE (4200947700000)
NOVI GRAD SARAJEVO
Državni nivo (Bosna i Hercegovina)
Srednji rizik - 26 (43,33 %)
Visok rizik - 34 (56,67 %)
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE (4200332400006)
ILIDŽA
Entitetski nivo (Federacija Bosne i Hercegovine)
Nizak rizik - 3 (15,00 %)
Srednji rizik - 17 (85,00 %)
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - DOM NARODA (4200594190002)
CENTAR SARAJEVO
Entitetski nivo (Federacija Bosne i Hercegovine)
Srednji rizik - 4 (57,14 %)
Visok rizik - 3 (42,86 %)
PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE (4401565850007)
BANJA LUKA
Entitetski nivo (Republika Srpska)
Nizak rizik - 5 (19,23 %)
Srednji rizik - 17 (65,38 %)
Visok rizik - 4 (15,38 %)
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU (4400592530000)
ISTOČNO NOVO SARAJEVO
Entitetski nivo (Republika Srpska)
Nizak rizik - 5 (33,33 %)
Srednji rizik - 10 (66,67 %)
STUDENTSKI CENTAR SVEUČILIŠTA U MOSTARU ( 4227226380000)
GRAD MOSTAR
Kantonalni nivo (Hercegovačko-neretvanski kanton)
Srednji rizik - 11 (91,67 %)
Visok rizik - 1 (8,33 %)
VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE (4245022440001)
GORAŽDE
Kantonalni nivo (Bosansko-podrinjski kanton Goražde)
GRAD ZVORNIK (4400247350007)
ZVORNIK
Gradski nivo (Zvornik)
Nizak rizik - 5 (27,78 %)
Srednji rizik - 5 (27,78 %)
Visok rizik - 8 (44,44 %)
GRAD LAKTAŠI (4401140250006)
LAKTAŠI
Gradski nivo (Laktaši)
Nizak rizik - 1 (4,35 %)
Srednji rizik - 20 (86,96 %)
Visok rizik - 2 (8,70 %)
GRADSKA TOPLANA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE A.D. (4400023750000)
DOBOJ
Gradski nivo (Doboj)
Srednji rizik - 2 (2,13 %)
Visok rizik - 92 (97,87 %)
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE (4200793630003)
CENTAR SARAJEVO
Državni nivo (Bosna i Hercegovina)
Nizak rizik - 3 (6,98 %)
Srednji rizik - 24 (55,81 %)
Visok rizik - 16 (37,21 %)
FEDERALNO TUŽILAŠTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (4200199480000)
CENTAR SARAJEVO
Entitetski nivo (Federacija Bosne i Hercegovine)
Srednji rizik - 2 (28,57 %)
Visok rizik - 5 (71,43 %)
AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE A.D. (4400912460005)
LAKTAŠI
Entitetski nivo (Republika Srpska)
Srednji rizik - 39 (69,64 %)
Visok rizik - 17 (30,36 %)
JP KOMUNALNO BRČKO DOO (4600244130005)
BRČKO DISTRIKT BIH
Brčko distrikt BiH (Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine)
Nizak rizik - 13 (3,83 %)
Srednji rizik - 126 (37,17 %)
Visok rizik - 200 (59,00 %)
KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O. (4200353740001)
NOVI GRAD SARAJEVO
Kantonalni nivo (Kanton Sarajevo)
Nizak rizik - 28 (16,87 %)
Srednji rizik - 60 (36,14 %)
Visok rizik - 78 (46,99 %)
TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO (4202315720008)
CENTAR SARAJEVO
Kantonalni nivo (Kanton Sarajevo)
Srednji rizik - 3 (60,00 %)
Visok rizik - 2 (40,00 %)
VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE (4254010690001)
ORAŠJE
Kantonalni nivo (Posavski kanton)
Visok rizik - 2 (100,00 %)
GRAD PRIJEDOR (4400711050003)
PRIJEDOR
Gradski nivo (Prijedor)
Nizak rizik - 2 (2,33 %)
Srednji rizik - 82 (95,35 %)
Visok rizik - 2 (2,33 %)
JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO" D.O.O. BREZA (4218087170004)
BREZA
Opštinski nivo (BREZA)
Nizak rizik - 3 (1,60 %)
Srednji rizik - 2 (1,07 %)
Visok rizik - 182 (97,33 %)
OPĆINA VOGOŠĆA (4200321460007)
VOGOŠĆA
Opštinski nivo (VOGOŠĆA)
Nizak rizik - 94 (53,41 %)
Srednji rizik - 49 (27,84 %)
Visok rizik - 33 (18,75 %)
SUD BOSNE I HERCEGOVINE (4200057260002)
NOVI GRAD SARAJEVO
Državni nivo (Bosna i Hercegovina)
Nizak rizik - 5 (15,15 %)
Srednji rizik - 10 (30,30 %)
Visok rizik - 18 (54,55 %)
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. (4200496180007)
CENTAR SARAJEVO
Entitetski nivo (Federacija Bosne i Hercegovine)
Nizak rizik - 2 (2,78 %)
Srednji rizik - 43 (59,72 %)
Visok rizik - 27 (37,50 %)
AKCIONARSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE (4400579510008)
PALE (RS)
Entitetski nivo (Republika Srpska)
Srednji rizik - 36 (50,00 %)
Visok rizik - 36 (50,00 %)
KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO (4200158020002)
NOVO SARAJEVO
Kantonalni nivo (Kanton Sarajevo)
Srednji rizik - 45 (71,43 %)
Visok rizik - 18 (28,57 %)
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA (4210314020005)
TUZLA
Kantonalni nivo (Tuzlanski kanton)
Nizak rizik - 1 (7,69 %)
Srednji rizik - 5 (38,46 %)
Visok rizik - 7 (53,85 %)
JP SARAJEVO D.O.O. (4202276050008)
STARI GRAD SARAJEVO
Gradski nivo (Grad Sarajevo)
Srednji rizik - 3 (60,00 %)
Visok rizik - 2 (40,00 %)
A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA (4400307860000)
BIJELJINA
Gradski nivo (Bijeljina)
Nizak rizik - 7 (1,90 %)
Srednji rizik - 28 (7,61 %)
Visok rizik - 333 (90,49 %)
OPĆINA NOVO SARAJEVO (4200558710008)
NOVO SARAJEVO
Opštinski nivo (NOVO SARAJEVO)
Nizak rizik - 3 (5,66 %)
Srednji rizik - 50 (94,34 %)
OPĆINA JAJCE (4236200900004)
JAJCE
Opštinski nivo (JAJCE)
Nizak rizik - 44 (78,57 %)
Srednji rizik - 9 (16,07 %)
Visok rizik - 3 (5,36 %)
JKP ''PANNONICA'' DOO TUZLA (4209598600008)
TUZLA
Opštinski nivo (TUZLA)
Nizak rizik - 34 (22,22 %)
Srednji rizik - 50 (32,68 %)
Visok rizik - 69 (45,10 %)
Broj redova
1 / 24
1 - 30od700