PRETRAGA JAVNIH NABAVKI
Broj postupaka po nivou rizika
 
Implementacija DWH i BI rješenja u Poreznoj upravi Federacije BiH (13/06-3-11-30-613/2023)
Otvoreni postupak
Ugovor o sukcesivnoj nabavci zaštitne odjeće i sredstava za zaštitu radnika. (1373-1-1-392/22)
Otvoreni postupak
Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluge angažovanja zamjenskog drumskog prevoznika (autobusminibuskm) u slučajevima vanrednih događaja na relaciji Doboj-Petrovo-Doboj, Doboj-Banja Luka-Doboj, Banja Luka-Novi GradDobrljin-Banja Luka i ostale relacije po ukazanoj potrebi. (1373-1-2-61/23)
Otvoreni postupak
Ugovor o nabavci podnih obloga sa ugradnjom. (1373-7-1-163/23)
Konkurentski zahtjev
Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja od autoodgovornosti novonabavljenih putničkih i terentih vozila. (1373-7-2-190/23)
Konkurentski zahtjev
Ugovor o sukcesivnoj nabavci Lot 1: ulja, Lot 2: tečnosti i Lot 3: masti. (1373-1-1-157/23)
Otvoreni postupak
Ugovor o sukcesivnoj nabavci euro dizela EN-590. (1373-1-1-106/23)
Otvoreni postupak
Nabavka guma za motorna vozila (2850-7-1-27-/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka usluge audio video snimanja za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu (885-7-2-3/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka udžbenika za učenike šestih, sedmih, osmih i devetih razreda koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje sa područja Unsko-sanskog kantona (5715-1-1-13/23)
Otvoreni postupak
Nabavka mašinskih materijala i roba za tekuće održavanje SDG (585-1-1-56/23)
Otvoreni postupak
Nabavka uređaja za kreiranje forenzičkih kopija (150-7-1-47-3/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka hemikalija i standarda droga (150-7-1-53-3-/23)
Konkurentski zahtjev
Sakupljanje, prevoz i zbrinjavanje medicinskog otpada (11089-7-2-35/23)
Konkurentski zahtjev
Ugovor o nabavci materijala i rezervnih dijelova za redovno održavanje pružnih mašina PLASSER-THEURER za regulisanje smjera i nivelete kolosijeka (Lot 2). (1373-1-1-192/23)
Otvoreni postupak
NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH VOZILA FUZIP (1292-7-2-17/23)
Konkurentski zahtjev
Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluge izrade utora (žlijeba) sa jedne strane čela osovine. (1373-7-2-198/23)
Konkurentski zahtjev
Ugovor o sukcesivnoj nabavci tečnosti za vanjsko i unutrašnje pranje putničkih vagona i lokomotiva. (1373-7-1-197/23)
Konkurentski zahtjev
Ugovor o sukcesivnoj nabavci AB pragova za šinu 49E1 sa odgovarajućim kompletom-setom, elastičnog pričvrsnog pribora, tip SKL. (1373-1-1-205/23)
Otvoreni postupak
Ugovor o nabavci elektronskih sklopova i modula za digitalne centrale "SI2000" i "SI3000" (Lot 1). (1373-1-1-202/23)
Otvoreni postupak
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (1044-1-1-7/23)
Otvoreni postupak
Nabavka izvođenja radova krečenja u objektu Ministarstva inostranih poslova BiH (253-7-3-30/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka betona (2850-7-1-39/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka usluga izrade lovnoprivrednih osnova za posebna lovišta na teritoriji FBiH (855-7-2-10/23)
Konkurentski zahtjev
Usluge održavanja software-a infoERP i infoDMS (585-4-2-92/23)
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
Rekonstrukcija nerazvrstanog puta „Mehurići-Sejdići, I faza (L=1.272,68 m')“ MZ Mutnik (1018-1-3-50/23)
Otvoreni postupak
radovi na održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za period 2023.-2026. godina (1328-1-3-39-/23)
Otvoreni postupak
Nabavka vozila teretna (1421-1-1-89-3-115/23)
Otvoreni postupak
Nabavka putničkog terenskog motornog vozila (928-1-1-43/23)
Otvoreni postupak
Procjena uticaja na životnu sredinu i izrada studije uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje HE "Bileća" (1387-1-2-180-3-161/23)
Otvoreni postupak
Broj redova
1 / 854
1 - 30od25598
Podaci se ažuriraju dnevno i prikazuju pokazatelj rizičnosti javne nabavke s datumom unosa podataka.
Grešku možete prijaviti
 
ovdje.