PRETRAGA JAVNIH NABAVKI
Broj postupaka po nivou rizika
 
Nabavka usluga održavanja motornih vozila - Limarske usluge (3045-1-2-25/24)
Otvoreni postupak
Verifikacija mjerila medicinskih uređaja (672-7-2-13/24)
Konkurentski zahtjev
Nabavka medicinskog kisika (2770-7-1-2/24)
Konkurentski zahtjev
Nabavka sanitetskog materijala (2770-7-1-1/24)
Konkurentski zahtjev
Uređenje objekta i platoa isred područne škole u Volujaku (616-7-3-18/24)
Konkurentski zahtjev
Sredstva za higijenu (282-7-1-45/24)
Konkurentski zahtjev
Nabavka lož ulja - ekstra lako (33-1-1-3/24)
Otvoreni postupak
Nabavka novog putničkog motornog vozila (14754-1-1-2/24)
Otvoreni postupak
JN 49/24 Servisiranje, popravak i održavanje sistema vatrodojave u objektu Općine Ilidža (888-7-2-124)
Konkurentski zahtjev
Izvođenje radova na izgradnji svjetlosnih panoa u Velikom parku (888-1-3-80)
Otvoreni postupak
JN 34/24 Građevinsko-zanatski radovi na objektu „Mala zgrada općine Ilidža“ u ul. Samira Čatovića Kobre br. 2 (888-1-3-74)
Otvoreni postupak
32/24 Izrada Elaborata geomehaničkog ispitivanja tla (888-1-2-66)
Otvoreni postupak
Rehabilitacija ulice Barska 1-53 (888-1-3-59)
Otvoreni postupak
Rehabilitacija platoa ispred stambenih zgrada u ulici Bosanskih gazija 63, 65, 83, 85, 87, 69, 71 i 73 (888-1-3-65)
Otvoreni postupak
Pružanje Internet usluga za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo i pristup Internet mreži za DR Datacentar EPBiH u Zenici (986-1-2-60/24)
Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka vodomjera (979-1-1-307/24)
Otvoreni postupak
Nabavka usluga prenosa podataka tipa MPLS VPN L2 i L3, za potrebe priključenja poslovnih i EEO objekata u komunikacionu mrežu za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (986-3-2-67/24)
Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci
Nabavka računara, računarske opreme, štampača i multifunkcionalnog uređaja (953-1-1-32/24)
Otvoreni postupak
Nabavka 2 (dva) nova teretna terenska motorna vozila (1339-1-1-115/24)
Otvoreni postupak
Lančanik za dvolančani grabuljasti transporter (565-7-1-121/24)
Konkurentski zahtjev
Tender broj: 2000040036 - Nabavka usluga održavanja i dorade Sistema za obračun električne energije (SOEE) i pratećih modula za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (986-1-2-59/24)
Otvoreni postupak
ODRŽAVANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIUA U RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI (565-7-2-126/24)
Konkurentski zahtjev
Nabavka gusjenica za mini utovarivač Bobcat (565-7-1-122/24)
Konkurentski zahtjev
Ležajevi za putnička, poluteretna, teretna vozila i radne mašine (vozni park) (565-7-1-123/24)
Konkurentski zahtjev
usluge objave oglasa (3041-8-2-89/24)
Direktni sporazum
usluge objave oglasa (3041-8-2-90/24)
Direktni sporazum
usluge objave oglasa (3041-8-2-91/24)
Direktni sporazum
nabavka polica (3041-8-1-83/24)
Direktni sporazum
Nabavka klima uređaja (3041-8-1-84/24)
Direktni sporazum
Usluga održavanja lifta (3041-8-2-85/24)
Direktni sporazum
Broj redova
1 / 955
1 - 30od28650
Podaci se ažuriraju dnevno i prikazuju pokazatelj rizičnosti javne nabavke s datumom unosa podataka.
Grešku možete prijaviti
 
ovdje.