ZASTAVICE
Portal Pratimo tendere je koncipiran tako da kombinacijom sedam različitih pokazatelja rizičnosti, kroz sve faze provođenja postupka javne nabavke, otkriva eventualna kršenja Zakona o javnim nabavkama BiH, netransparentnost postupaka, nabavke sa elementima korupcije, nepotrebne nabavke… Za sedam faza postupka javne nabavke definisano je sedam pokazatelja rizika. Nivo rizika se označava zastavicama.
NIZAK
STEPEN RIZIKA
NIZAK
STEPEN RIZIKA
Zelena zastavica označava da su male mogućnosti da u provođenju javne nabavke dođe do kršenja zakona i nizak je stepen rizika od korupcije.
SREDNJI
STEPEN RIZIKA
SREDNJI
STEPEN RIZIKA
Žuta zastavica označava postupak javne u nabavke u kom postoje naznake mogućnosti za korupciju, izigravanje ili kršenje zakona, te principa transparentnosti.
VISOKI
STEPEN RIZIKA
VISOKI
STEPEN RIZIKA
Crvena zastavica označava postupke javnih nabavki u kojima su identifikovana kršenja zakona, narušavanje transparentnosti i koruptivni elementi.
PLANIRANJE I OBJAVA JAVNE NABAVKE
PLANIRANJE I OBJAVA JAVNE NABAVKE
DETALJNIJE
PRIPREMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
PRIPREMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
DETALJNIJE
OCJENJIVANJE PONUDA
OCJENJIVANJE PONUDA
DETALJNIJE
UGOVARANJE
UGOVARANJE
DETALJNIJE
REALIZACIJA UGOVORA
REALIZACIJA UGOVORA
DETALJNIJE
ŽALBA NA POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ŽALBA NA POSTUPAK JAVNE NABAVKE
DETALJNIJE
PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
DETALJNIJE