Portal Pratimo tendere je razvijen u okviru projekta Podrška građanima u borbi protiv korupcije, finansijski podržanog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koga implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) i partnerske organizacije Udruženje CRMA i Transparency International u BiH.
REZULTATI MONITORINGA
ŠTA JE PORTAL PRATIMO TENDERE?
ŠTA JE PORTAL PRATIMO TENDERE?

Pratimo tendere je portal za praćenje i otkrivanje rizičnih javnih nabavki. Rizične javne nabavke su nezakonite, koruptivne, netransparentne, diskriminatorne javne nabavke.

Portal je namijenjen građanima, čiji se novac troši kroz sistem javnih nabavki, te organizacijama civilnog društva, istraživačima, medijima i novinarima, institucijama i svim akterima zainteresovanim za zakonit, transparentan i odgovoran sistem javnih nabavki u BiH.

ZAŠTO JE OVAJ PORTAL VAŽAN?
ZAŠTO JE OVAJ PORTAL VAŽAN?

Portal Pratimo tendere omogućava:

  • otkrivanje javnih nabavki sa elementima korupcije
  • otkrivanje rizičnih i nepotrebnih javnih nabavki
  • pretragu statističkih podataka o provedenim postupcima javnih nabavki

 Također, vama kao odgovornim građanima, kroz rubriku „Prijava sumnjivih javnih nabavki“ otvorena je mogućnost da na anoniman i siguran način prijavite vaša saznanja o nerugularnim javnim nabavkama.

NA KOJEM PRINCIPU RADI PORTAL?
NA KOJEM PRINCIPU RADI PORTAL?

Portal Pratimo tendere je osmišljen tako da na osnovu sedam pokazatelja procjenjuje da li se javna nabavka provodi u skladu sa zakonom i dobrim praksama transparentnosti, te putem zelenih, žutih i crvenih zastavica identifikuje i signalizira koje javne nabavke su rizične i sa elementima korupcije.

Zastavicama u boji se označavaju tri različita stepena rizika – nizak, srednji i visoki. Portal označava zastavicama stepen rizičnosti javne nabavke kroz sve faze postupka, te ukupni stepen rizičnosti javne nabavke.